Képes illusztrációk a Dekiru tankönyvhöz

A „Képes illusztrációk tantermi használatra a Dekiru japán nyelvkönyvhöz” anyag elkészítésének ötlete 2011-ben, a Dekiru nyelvkönyv megjelenése után fogalmazódott meg. Ez a nyelvkönyv Magyarországon elsőként közelített a japán nyelv tanulásához komplex módon, a verbális és nem verbális kommunikáció sikeressége elengedhetetlen részének a kultúra megismerését tartva.

A Gáspár Annamária (www.gasparannamaria.hu) által készített illusztráció gyűjtemény 150 illusztrációt tartalmaz, melyek a Dekiru osztálytermi használatában nyújtanak új, izgalmas lehetőségeket, ugyanakkor az egyéni tanulásban is segítenek. Az illusztráció gyűjtemény ingyenesen letölthető honlapunkról.

A megjelenése óta egyre népszerűbb, már második kiadást is megért nyelvkönyv használatának tapasztalatairól több továbbképzésen, szakmai konferencián számoltak be. Ezekből a beszámolókból is kiderült, hogy a nyelvkönyv úttörő jellegű megközelítése tanári oldalról is új módszerekkel való kísérletezést igényel. A nyelvkönyv további tartalmi kiaknázási lehetőségeit segíti ez az illusztráció gyűjtemény, amelyben több mint 100 kép felhasználásával készült 150 illusztráció található. Ezek nem csak az eddig hagyományosan használt szókincsfejlesztő kártyák: memóriakártyák, ellentét-pár kártyák, bingó-lapok hazai elterjedését segítik, de kísérletet tesznek a párbeszéd készítési, interaktív feladatok osztálytermi bevezetésére is. Ennek egyik eszköze a Japánban ismert 4 koma manga műfaja, amely négy egyszerű, de szemléletes rajzban mesél el egy általában humoros történetet, csattanóval a végén. A Dekiru nyelvkönyv tematikájára és a bevezetett nyelvtani szerkezetek sorrendjére alapozva gondoltuk ki a történeteket, melyekhez a tanulók feladata a segítségként megadott szavak használatával buborék-párbeszédeket írni. További felhasználási lehetőség, akár házi feladatként is, hogy a leckékhez mellékelt üres keretekbe rajzolva, az aktuális Can-do feladatnak megfelelő helyzet, párbeszéd kigondolására késztessük a tanulókat. A 4 koma manga illusztrációk nyelvtanítási célú használata kísérleti jellegű, a visszajelzések alapján fejleszthetők, átalakíthatók.

Szintén az interaktivitás tantermi megjelenését célozzák a szobabelső illusztrációk, illetve a gyermekkorunkból ismert öltöztetős figurák, melyek segítségével a tanuló saját ízlése szerint alakíthatja ki saját szobáját, figuráját, majd erről mesélve (írásban is) gyakorolhatja az adott téma szókincsét, a helyhatározói mondatok használatát. A páros munka ösztönzésére készültek az information gap oldalak is. Az egyik fél számára ismeretlen információt a másik birtokolja, az ezekre irányuló kérdések-válaszok lehetőséget teremtenek a gyakorlásra.

Az illusztrációk sorrendjét a Tartalomjegyzék adja meg, a jelentős nyomdai költségek miatt elektronikus, letölthető pdf formátumban.

tartalomjegyzek

Az anyag nagy terjedelmére való tekintettel a file-ok egy-egy fejezetet tartalmaznak. A felhasználói oldal feltételezett körülményeihez való optimális alkalmazkodást segíti, hogy az illusztrációk letölthetők színes, illetve fekete-fehér formátumban is.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani a Japán-Magyar Együttműködési Fórumnak, hogy támogatásukkal segítették az illusztrációsorozat elkészítését.

2014. február

Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága (MJOT)

TARTALOMJEGYZÉK

Vélemény, hozzászólás?