Adatkezelési tájékoztató

Magyarországi Japánnyelv‐oktatók Társasága

A 2018. május 25‐én életbe lépő GDPR adatvédelmi rendeletnek megfelelően adatvédelmi tájékoztatónkat olvasod.

Röviden miről lesz szó benne:

 milyen adataidat kezeljük
 milyen jogalapon
 milyen célból kezeljük
 mennyi ideig tároljuk
 hol / hogyan tároljuk
 kinek adjuk át
 hol / hogyan tudsz információt kérni adataidról (hozzáférési jog)
 hol / hogyan tudod kérni adataid módosítását / törlését / kezelésének korlátozását (helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozáshoz való jog, adathordozhatósági jog)

Az adatok tulajdonosa, a Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, kérelmezheti adatai hordozhatóságát, és tiltakozhat az ilyen személyes adatai kezelése ellen.
További információért GDPR jogaidról olvasd el a GDPR 13‐19. cikkelyeit!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Az adatkezelő neve, elérhetősége: Magyarországi Japánnyelv oktatók Társasága
Cím: 1112 Budapest, Brassó út 26/A
Szervezet nyilvántartási száma: 01‐02‐0011330
Adószám: 18186165‐1‐43
(a továbbiakban: szolgáltató/Szolgáltató, adatkezelő/Adatkezelő.)

Az érintettek köre:
minden MJOT tag, illetve mindenki, aki felvételt kér a MJOT tagjai közé
Az érintett személyes adatok kategóriái:
 név
 lakcím
 emailcím
 telefonszám
 mobiltelefon
 munkahely (diákok esetében: egyetem, hányadéves)
 munkahely címe, telefonszáma
 tagdíj adminisztrációja

Az adatgyűjtés jogalapja:
Önkéntes hozzájárulás

Az adatgyűjtés célja:
 információ a magyarországi japánnyelv‐oktatásról
 tagdíjak adminisztrációja

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat a MJOT Intézőbizottság tagjai kezelhetik.

Az adatkezelés időtartama:
Hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbítás: Azokat az adatokat (név/emailcím/munkahely), amelyek MJOT‐on belüli megosztásához a tag hozzájárult, a többi MJOT‐taggal is megosztjuk.
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

Az adatok tulajdonosa, a Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, kérelmezheti adatai hordozhatóságát, és tiltakozhat az ilyen személyes adatai kezelése ellen.

A személyes adatok megtekintését, módosítását, hordozását vagy törlését az alábbi módokon tudja a Felhasználó kezdeményezni:
postai úton az 1112 Budapest, Brassó út 26/A címen,
e‐mail útján a mjot49@gmail.com e‐mail címen.

Ha a Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 ‐1‐391‐1400 Fax: +36‐1‐391‐1410 E‐mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Érintett weboldalak/honlapok:
http://mjot.hu

Az érintettek köre:
a fent felsorolt honlapokon regisztrált minden új felhasználó, aki a regisztrációkor elfogadta és hozzájárulását adta adatai kezeléséhez. Honlapjainkon sütiket (cookie) használunk a kényelmesebb böngészés érdekében. Az érintettek köre a sütik esetében mindenki, aki a honlapra látogat.

Az érintett személyes adatok kategóriái:
regisztrációs adatok
Honlapjaink sütijei (cookie) random módon generált, anonim egyedi azonosítót hoznak létre a honlapra látogatókról. Ez a Felhasználó azonosítására nem alkalmas.
A honlap megjegyzi:
a Felhasználó melyik oldalt, melyik bejegyzést nézte meg, elindított‐e videót, mire keresett rá az oldalon belül, külső linkre kattintást, hivatkozást és az országot.

Az adatgyűjtés jogalapja:
honlapon történő regisztráció esetén hozzájárulás.
sütik esetében: A sütik elfogadása (hozzájárulás). Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján.

Az adatgyűjtés célja:
 felhasználói fiók fenntartása
 sütik (cookie‐k) használata a honlapok és a szolgáltatások jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében, illetve statisztikák készítéséhez.

Az adatkezelés időtartama:
regisztráció törlésekor azonnal.
hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbítás: nincs
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Facebook‐oldal
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal/honlap adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a weboldalt/honlapot.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a MJOT Intézőbizottság tagjai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.