Japán nyelv – feladatgyűjtemény (emelt)

Az érettségi vizsgára felkészítő tankönyvek sorában újdonság ez a két feladatgyűjtemény, amely a jelenleg érvényben lévő japán nyelvi érettségi vizsga követelményeire épül. A feladatgyűjtemény 4 teljes feladatsort tartalmaz.

A feladatsorok mindegyike az érettségi vizsgával megegyező módon 4 írásbeli részből áll: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség. Külön felhívjuk a figyelmet a szóbeli tételsorokra, amelyek a szóbeli vizsgára való felkészülésben nyújtanak segítséget az érettségi vizsgával azonos típusfeladatok, beszédszituációk gyakoroltatásával. A függelékben található a hanganyag szövegátirata, a megoldó kulcs, értékelési útmutatók, az adott szint követelményeinek részletes leírása, kandzsi lista, a szóbeli témakörök ismertetése. A feladatgyűjteményhez 2 CD formájában hanganyag is tartozik.

 

A feladatgyűjteményt a Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társaságának tanárai készítették és tesztelték. Az emelt szintű érettségi a középszintű nyelvvizsgával azonos szintű, ezért nemcsak a középiskolások, hanem minden nyelvtanuló számára segítséget nyújt az eredményes felkészülésben.

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?