Közhasznúsági jelentés 2012

A 2012-es évi beszámoló és közhasznúsági jelentés az alábbiakban olvasható, illetve erre a linkre kattintva letölthető.

Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társasága

1112 Budapest, Brassó út 26/A.

2012. évi

Egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése

Budapest, 2013. május 27.

Kiss Sándorné

elnök

A Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társaságának

Közhasznúsági jelentése

a 2012-es esztendőről

 

A Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társasága, rövidebb nevén MJOT, 2004.11.26-án alakult.
Alapító tagjai 16 magánszemély volt.
A Társaság működése kiterjed az ország egész területére, Európára és Japánra.
Kiadásaikat tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek  adományaiból
fedezik.
A Társaság célja a japánnyelv-oktatás magyarországi fejlesztésének előmozdítása, a
Magyarország és Japán közötti kölcsönös megértés, valamint az aeurópai országokkal való
kulturális  kapcsolatok támogatása, elmélyítése, történelmük megismertetése,
kapcsolatrendszer építés-fejlesztés.
A Társaság  alapító okirata 2004.11.26-án keletkezett, bejegyzése  2005 február 1-én
megtörtént a Fővárosi Bíróságnál.
Az egyesületet  az APEH 2005.05.13-án vette nyilvántartásba, amikor a 18186165-1-42
adószámot kapta.
Az egyesület nem tartozik az ÁFA hatálya alá. Könyveit 2009-ig  a kettős könyvvitel
rendszerében vezette, 2009-től áttért egyszeres könyvvitelre.

Mivel a 2012-es évtől kezdődően kötelezővé vált a kettős könyvvitel használata, az egyesület már 2011 évi és 2012 évi  beszámolóját is kettős könyvviteli nyilvántartások alapján állította össze.

2011-ben az egyesület megszerezte a közhasznúsági fokozatot. A Fővárosi Bíróság 2011.07.21-én jegyezte be a közhasznúsági fokozatot a 9.Pk. 60.056/2005/5. számon.

Az egyesület működési köre: egyéb egyesület.
Az egyesület elnöke, képviselője: Kiss Sándorné.
Az egyesületnek vagyona nincs, a működéséhez szükséges bevételeket az egyesület
elsősorban tagsági díjakból  és támogatásokból, valamint egyre kisebb részben  vállalkozási tevékenységből fedezi. Az egyesület támogatói között a japán kultúrával kapcsolatos szervezetek ( Japán Alapítvány, Keleti Nyelvek Iskolája Alapjítvány, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt ) találhatóak.
Az egyesület üzletszerűen szógyűjtemény, szakkönyv, munkafüzet előállításával és értékesítésével
foglalkozik.
Ezt a beszámolót összeállította:
dr Domján Beatrix
MKVK 005345
1094 Budapest, Mihálkovics utca 12. III. em. 28.

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

18186165-9499-529-01

9Pk.60.056/2005/5.

Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társasága

1112 Budapest, Brassó út 26/A

2012. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Közhasznú eredménykimutatás

Budapest, 2013 május 27.

Kiss Sándorné

elnök

MJOT egyszerűsített éves beszámoló. A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társasága                                                                                                                                                                                 Fordulónap: 2012.12.31

KSH: 18186165-9499-529-01                                                                                      Mérleg 9Pk.60.056/2005/5

Adószám: 18186165-1-42

Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Előző évek helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A. Befektetett eszközök

76

0

59

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

76

59

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök

3632

0

2 756

I.

Készletek

1328

1 394

II.

Követelések

71

47

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

2233

1 315

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök összesen

3708

0

2 815

D. Saját tőke

3649

0

2 740

I.

Induló tőke

II.

Tőkeváltozás

3809

0

3 634

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-375

– 369

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

215

– 525

E. Céltartalékok

0

0

0

F. Kötelezettségek

59

0

50

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

59

0

50

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

25

Források összesen

3708

0

2 815

Kiss Sándorné

Budapest, 2013.  május 27.                                                                                                                                                                            elnök

Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társasága                                                                    Fordulónap: 2012.12.31

KSH: 18186165-9499-529-01                                 Eredménykimutatás 9Pk.60.056/2005/5

Adószám: 18186165-1-42

Adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1 683

1 224

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1580

1 190

a.

alapítótól

b.

központi költségvetéstől

c.

helyi önkormányzattól

d.

egyéb

1580

1190

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevételek

71

6

5.

Egyéb bevételek

12

0

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

20

28

7.

Rendkívüli bevételek

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

1223

214

1.

Árbevételek

1207

209

2.

Egyéb bevételek

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

16

5

4.

Rendkívüli bevételek

C. Összes bevétel

2906

1 438

D. Közhasznú tevékenység költségei

2058

1 593

1.

Anyagjellegű ráfordítások

1 728

1 395

2.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

3.

Értékcsökkenési leírás

30

198

4.

Egyéb ráfordítások

300

0

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

E. Vállalkozási tevékenység költségei

984

739

1.

Anyagjellegű ráfordítások

984

739

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

F. Összes tevékenység költségei (D+E)

3043

2 332

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

H. Adófizetési kötelezettség

24

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

215

– 525

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-375

-369

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

1. Bérköltségek

0

0

a. megbízási díjak

b. tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb költségek

0

0

3. Személyi jellegű költségek közterhei

B. Nyújtott támogatások

300

0

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

300

0

Budapest, 2013.  május 27.                                                                                                                                      Kiss Sándorné

Elnök

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2012. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

időpontja

összege (Ft)

The Japan Foundation 2012.03.31

252 000

Kandzsi japán nyelvi munkafüzet kiadásának támogatása
Magyarországi Japánok Szervezete 2012.04.03

385 406

Szónokverseny támogatása
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt 2012.08.31

50 000

Japán nyelvi konferencia támogatása
The Japan Foundation 2012.11.30

485 000

Sakura Core projekt támogatása
Keleti Nyelvek Iskolája Alapítvány 2012.12.13

18 000

Tevékenységre
Összesen:

1 190 406

Vélemény, hozzászólás?